Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Извънболнична медицинска помощ


С предлагането на този пакет, на застрахованите лица се предостави възможност за широк избор на специалисти и лечебни заведения, както по местоживеене, така и на областно и национално ниво на здравната система. Спестява се време тъй като получават директно медицинска помощ от специалисти в съответните профили на медицината, както и достъп до цялата необходима гама от лабораторни и функционални изследвания, без ограничения на брой прегледи и изследвания. Уреждането на финансовите взаимоотношения се извършва между ЗК „Надежда” АД и съответното здравно заведение.   

При необходимост  от медицинската помощ, посочена в пакет Извънболнична медицинска помощ застрахованите лица се обръщат към координаторите на съответното лечебно заведение на посочените телефони за връзка, за да получат съдействие за консултация при съответния специалист, деня, часа за преглед с оглед пестене на време в съответното лечебно заведение.

Пакетът Извънболнична медицинска помощ покрива диагностика и лечение на застрахованите лица, предоставени от правоспособни Изпълнители на медицинска помощ при амбулаторни условия и включват пълен обем от дейности:

Медицински прегледи
Всички прегледи /първични, вторични и последващи/ проведени от лекар, лекар-специалист или хабилитирано лице, необходими за уточняване на диагнозата и лечението и за контрол на здравното състояние на пациента.

Медицински изследвания
Всички изследвания, необходими за откриване на причините за съществуващите симптоми, довели до нужда от лечение и назначени от лекар.

Оперативно лечение в амбулаторни условия
Всички видове оперативни вмешателства от различна сложност, свързани с лечението на осигурените лица в амбулаторни условия
Манипулации (превръзки, имобилизация, инжекции, пункции и процедури, позволяващи овладяване на заболяването в амбулаторни условия.