Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Новини от ЗК Надежда

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

22.08.2017 г.
ЗК Надежда уведомява своите потребители и партньори, че до окончателното произнасяне на съда относно отнемането на лиценза от КФН, ще продължи в срок да изпълнява задълженията си по вече сключените и действащи договори. Застрахователните обезщетения ще бъдат изплащани, както и до сега, при основателни и напълно окомплектовани претенции.