Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Профилактика на здравето и предпазване от заболяване

Българите най-често боледуват от респираторни, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания, сочат данните на здравната статистика. В списъка на най-често срещаните /т.нар. „социално значими“/ заболявания следват еднокринните, онкологичните, предаваните по полов път.
Можем ли да се предпазим от най-разпространените болести? Профилактиката и ранната диагностика са най-сигурното „лекарство“, категорични са лекарите.

Пакет Профилактика на здравето и предпазване от заболяване включва годишна превенция на здравето, която представлява предприемането на съвкупност от действия и мерки, целящи запазване здравето на хората. Покритието се прилага само за пълнолетни застраховани лица и  не се прилага самоучастие.

В рамките на този пакет за застрахованите лица  са осигурени профилактични прегледи и лабораторни изследвания по предварително съгласуван с ръководството на дружествата график в лечебно заведение. Броя на лекарите, техните специалности, както и броя и вида на изследванията е съобразен с нуждите  на застрахованите  лица и съгласно нормативните изисквания.
Профилактичната програма се реализира след съгласуване на графиците между ЗК „Надежда” и лечебното заведение, с което ЗК има сключен договор. Обект на съгласуване са както датите и часовете на профилактичните прегледи, така и определяне на групите от служители за съответните дати.

Всеки застрахован, при който има открити отклонения от нормалния здравен статус, получава лично писмена информация за установените при него заболявания, като му се предоставя възможност за допълнителни изследвания, за диагностични и за други консултации в конкретни лечебни заведения.