Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Новини от ЗК Надежда

Промяна в Общите условия на застраховка“Каско“

31.07.2017 г.
Уважаеми клиенти,
 
С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2017 г. Застрахователна компания„Надежда” АД, прие промени в Общите условия по застраховка„Каско” и по конкретно:
1. т.17.2 в частта “изчислена по краткосрочната тарифа на застрахователя“ отпада от Общите условия
2. т.48 в частта „и/или свидетелството за регистрация на МПС, и/или документ за собственост“ отпада от Общите условия
3.  т.54.3 в частта „да уведоми незабавно Застрахователя на денонощен телефон, указан в застрахователната полица“ отпада от Общите условия
 
Промените целят предоставяне на максимално точна и ясна информация при предлагането на продукта и са в интерес на застрахованите лица.
 
За повече информация може да се обърнете на телефон 02/9620534