Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Трудова злополука

Обект на застраховане
Застраховат се  работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

 

Застрахователна сума
Застрахователната сума по застраховка „Трудова злополука“ се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката.

 

Териториална валидност
Застраховката е валидна за събития, настъпили на територията на Република България и класифицирани като „трудова злополука“, съгласно „Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки“.

Документи


Общи условия "Трудова злополука" 185 Kb (pdf) свали