Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Услуги свързани с битови и други допълнителни условия

В пакета “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” се включват дейности по наблюдение и грижи за болен в домашни условия и болница, извършване на медицински манипулации от медицински специалисти в извънболнични условия и други.

Предоставена е възможност на застрахованите лица за ползване на битови и други услуги по време на стационарното или рехабилитационно лечение