Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Помощ при пътуване" в чужбина

Застраховка „Помощ при пътуване” в чужбина с осигурен Асистанс
 
Застраховката се прилага за български и чуждестранни граждани, които пребивават в Република България продължително, дългосрочно или постоянно по смисъла на приложимата нормативна уредба.

Застраховат се лица на възраст над 1 (една) година и под 70 (седемдесет) години към началната дата на срока на застраховката, в добро здравословно състояние и в състояние да пътуват;

Териториално покритие, по избор на Застрахования::
 • Европа, или
 • Цял свят
Основно покритие:
 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
 • Разходи за репатриране
 • Разходи за спешна дентална помощ
 • Разходи за асистанс услуги
Допълнителни покрития:
Сключват се само в комбинация с „Основно покритие”
 • Смърт или трайно намалена работоспособност вследствие злополука
 • Дневни пари за болничен престой.
 • Загуба/кражба на багаж и лични вещи.
 • Правна помощ.
 • Гражданска отговорност към трети лица.
Застрахователните суми се договарят в евро или в щатски долари, поотделно за основното покритие и за всяко от договорените допълнителни покрития
 
Застраховката може да бъде сключена за отделно пътуване на Застрахования в чужбина или при условие „Мултитрип”, за всички пътувания на Застрахования в чужбина през срока на застраховката.
 
Застрахователната премия се определя от Застрахователя на база на действащата към момента на сключване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки. Застрахователната премия е дължима еднократно при сключването на застрахователния договор.
 
В случай на събитие, което може да доведе до претенция по настоящата застраховка, Застрахованият или негов представител трябва без забавяне и не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа след възникване на събитието да се свърже с Асистанс компанията на:
телефон:            +359 (2) 950 50 10 или
e-mail адрес:     operations@coris.bg

 
Размерът на застрахователното обезщетение се определя от Асистанс компанията или от Застрахователя на основата на документите, представени от Застрахования.

Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до 15 (петнадесет) работни дни след доказване на основанието и размера на дължимата сума.
 
 
 

Документи


Общи условия "Помощ при пътуване" в чужбина 298 Kb (pdf) свали