Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Спокоен дом"

Застраховка „Спокоен дом”

Застраховката се прилага за движимо и недвижимо имущество на физически лица, включително сгради (апартамент или къща), обзавеждане, битова техника и други.
 
Основното покритие по застраховката включва рисковете пожар, природни бедствия (буря, проливен дъжд, градушка, наводнение и др. подобни), теч на тръбопровадна вода, удар от превозно средство или животно, и късо съединение или токов удар, както и необходимите разходи за ограничаванена вредите, разчистване на развалини и останки, алтернативно настаняване (ако жилището е станало необитаемо вследствие застрахователно събитие) и за преместване, предпазване и съхранение на движимо имущество.
 
По Ваш избор покритието може да бъде разширено и по отношение на земетресение, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или с техническо средство, или грабеж, покритие за стъкла на база „всички рискове”, гражданска отговорност към трети лица вследствие застрахователно събитие или други рискове съобразно конкретния случай. Това Ви дава възможност да получите обхват на покритие, подходящ конкретно за Вашето имущество.
 
Застрахователната сума се определя на база възстановителна стойност, без опис на имуществото, освен ако по Ваше желание не е необходимо посочването на конкретни външни обекти (огради, беседки и др. подобни) или на вещи с относително висока стойност. Опростеният начин на сключване и обслужване на застраховката е нейно допълнително предимство.  
 
Застраховката може да бъде сключена в полза на банка-кредитор.
 
Застрахователната премия се определя на база тарифата на ЗК „Надежда” АД, осигуряваща най-високо качество на най-добра цена. 
 
Компанията осигурява и определяне на застрахователното обезщетение от независими експерти и своевременното му плащане с оглед максимална защита на своите клиенти.
 
 

Документи


Общи условия - Имущество "Спокоен дом" 229 Kb (pdf) свали