Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Товари по време на превоз"

Застраховката обезпечава покритие на товари, превозвани на риск на Вашата фирма срещу погиване или увреждане на товара по време на превоза.
 
Застрахователното покритие се договаря на основата стандартните Институтски карго клаузи и условията и изискванията, прилагани на международния застрахователен пазар, при отчитане на спецификата на случая и Вашите изисквания.   

Застрахователната сума се определя от фактурната стойност на товара, която по Ваше желание може да бъде завишена с до 10 % за покриване на евентуални допълнителни загуби.
 
Застрахователната премия се договаря на основата на тарифите на компанията в зависимост от вида на товара и опаковката, вида на траспортното средство, маршрута и други фактори, имащи отношение към риска.
 
Размерът на застрахователното обезщетение  се определя от независими аварийни комисари, осигурени от партньорската мрежа на ЗК „Надежда” АД.

Застрахователното обезщетение се изплаща в срок до 15 (петнадесет) работни дни след доказване на щетата по основание и размер.  

Документи


Общи условия "Товари по време на превоз" 213 Kb (pdf) свали