Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на гости на хотели

Обект на застраховката
Застраховат се български или чуждестранни граждани гости, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални, както и палатки и каравани в къмпинги или други места за подслон в България.

Покрити рискове
  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване;
  • репатриране вследствие злополука или акутно заболяване;
  • кражба чрез взлом или загуба на личен багаж;
  • гражданска отговорност на госта за причинени имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.
Териториална валидност
Застраховката е в сила за събития, настъпили на територията на хотела или извън него, включително и по време на кратки екскурзии на госта в страната, когато не е прекратена регистрацията му в хотела.

Застрахователна сума
Застрахователната сума и лимитите на отговорност се определят по договореност между хотелиера и Застрахователя.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на гости на хотели" 198 Kb (pdf) свали