Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на кредитополучател

Обхват
Застраховката се сключва върху живота на физически лица, които са получили или предстои да получат банков кредит. Изисква се при изтичане на срока на застраховката възрастта на застрахованото лице  да не надхвърля 70 години.

Покритие
  • В случай на смърт Застрахователят изплаща на банката-кредитор частта от непогасения кредит, а на другите ползващи лица се изплаща остатъкът от застрахователната сума;
     
  • По желание на Застрахования може да се включат и допълнителни рискове - трайно намалена работоспособност и временна неработоспособност в резултат на злополука, като при настъпване на застрахователно събитие обезщетенията се изплащат на Застрахования.
Срок на застраховката
Застраховката се сключва за срока на договора за кредита.
Застрахователна сума
Застрахователната сума е равна на размера на отпуснатия кредит.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на кредитополучател" 171 Kb (pdf) свали