Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на местата в МПС

javascript:void(0)Обхват на застраховката

Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за смърт или телесни увреждания, настъпили вследствие на пътно транспортно произшествие.

Покрити рискове
  • Смърт вследствие на злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.
Теритириално покритие
Република България.

Застрахователните суми
Застрахователните суми се договарят между Застрахователя и Застраховащия. Минималната застрахователна сума за едно място е 1000 лв. и е еднаква за всички места.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на местата в МПС" 179 Kb (pdf) свали