Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на спортисти

Обект на застраховане
По доброволна застраховка „Злополука на спортисти”   се застраховат  спортисти, които активно спортуват на професионално или аматьорски, треньори и спортни съдии. Застрахованите лица трябва да бъдат на възраст от 16 до 69 години. Застраховката може да бъде индивидуална или групова (за отбори, дружества, клубове).

Застраховката покрива събития (злополуки), настъпили на територията на спортни зали, стадиони и спортни съоръжения при провеждане на тренировки и състезания.


Покрити рискове
Основни рискове, които се покриват по полицата, са:
  • смърт вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки
;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.

По желание на клиента могат да бъдат включени следните допълнителни рискове

Застрахователна сума
Застрахователната премия се определя в зависимост от включените рискове, размера на застрахователната сума и рисковия клас, към който се отнася практикувания спорт.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на спортисти" 183 Kb (pdf) свали