Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на туристи

Обект на застраховане
Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани, при пътуванията, почивките и престоя им на територията на Република България.

Индивидуална застраховка
Сключва се с лица на възраст от 16 до 65 години навършени към датата на сключване на застраховката

Групова застраховка
Сключва се за 2 и повече лица, които се застраховат за своя сметка или от името и за сметка на друго лице (застраховащ)


Покрити рискове
  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • медицински разноски  вследствие  злополука и/или акутно заболяване;
  • разноски за репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване.
Застрахователна премия
Застрахователната премия се определя от Застрахователя и зависи от срока на застраховката, избраните рискове и размера на застрахователната сума.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на туристи" 183 Kb (pdf) свали