Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Злополука на учащи

Обхват
„Злополука на учащи” е доброволна застраховка. Предназначена е за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, както и за децата и персонала в детски градини и ясли.

Валидност
Застраховката е валидна на територията на учебното заведение и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

Покритие
В зависимост от нивото на покритие, ЗК "Надежда" АД носи отговорност за следните рискове:
  • смърт вследствие злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни.
Допълнително покритие
Допълнителнителното покритие включва следните рискове:
  • Временна загуба на работоспособност вследствие  акутно заболяване над 20дни;
  • Медицински разходи и/или репатриране вследствие злополука;
  • Медицински разходи вследствие акутно заболяване над 20дни

Застрахователна премия
Размерът на застрахователната премия се определя  в зависимост от включените рискове и  застрахователната сума.

Документи


Общи условия "Злополука" 256 Kb (pdf) свали
Специални условия "Злополука на учащи" 179 Kb (pdf) свали